CM013 – NHỚT ĐỘNG CƠ TẢI NẶNG, TÀU THUYỀN CAM2 MAGNUM 15W-40 (LOẠI XÔ)

CM013 – NHỚT ĐỘNG CƠ TẢI NẶNG, TÀU THUYỀN CAM2 MAGNUM 15W-40 (LOẠI XÔ)

CM013 - Nhớt động cơ tải nặng, tàu thuyền CAM2 MAGNUM 15W-40 (Loại xô)
  •    CAM2 MAGNUM Turbo D 11 TBN Synblend là dầu động cơ bán tổng hợp tuyệt hảo được sản xuất từ hợp chất dầu gốc cơ bản ưu việt và các chất phụ gia tiên tiến độc quyền. Sản phẩm được Hiệp Hội Dầu Khí Hoa Kỳ (API) cấp phép đạt chuẩn là dầu chất lượng cao.
  • CAM2 MAGNUM Turbo D 11 TBN SynBlend sản xuất 5 cấp độ nhớt nhằm phù hợp với hầu hết các ứng dụng thiết bị.
  • Dựa trên các khuyến cáo của nhà sản xuất thiết bị và các hướng dẫn thông thường để lựa chọn cấp độ của CAM2 MAGNUM Turbo D 11 TBN SynBlend một cách tốt nhất cho từng ứng dụng cụ thể.

Tính năng:

           CAM2 MAGNUM Turbo D 11 TBN Synblend cung cấp:

  • Bảo vệ tuyệt vời khỏi các lớp trầm tích ở mọi nhiệt độ hoạt động.
  • Khả năng chống ăn mòn tuyệt hảo.
  • Chống tạo bọt, chống gỉ tối ưu.
  • Kiểm soát mụi than tuyệt vời

(Trong tiêu chuẩn kỹ thuật)

Đặc tính15W4020W50
Tỷ trọng 60ºF (15.6ºC)0.8700.877
Độ nhớt tại 40oC, cSt117.2135.5
Độ nhớt tại 100ºC, cSt16.1116.76
Chỉ số độ nhớt147134
Màu3.03.0

(Trong thông tin khác)

Bao Bì: –          Xô 18,9 lít

Comments are closed.