CM006 – NHỚT XE Ô TÔ CAM2 SUPERPRO MAX 10W-40 (THÙNG 3 BÌNH)

CM006 – NHỚT XE Ô TÔ CAM2 SUPERPRO MAX 10W-40 (THÙNG 3 BÌNH)

CM006 - Nhớt xe ô tô CAM2 SuperPro MAX 10W-40 (Thùng 3 bình)
  • CAM2 SuperPro Max Synblend Motor Oil là dầu động cơ bán tổng hợp chất lượng cao được pha trộn từ các dầu gốc cơ bản ưu việt và các hợp chất phụ gia tiên tiến.

Tính năng:

CAM2 SuperPro Max Synblend Motor Oil 10W40 SN cung cấp:

                  Sử dụng điển hình:

CAM2 SuperPro Max Synblend Motor Oil 10W40 SN phù hợp để sử dụng cho các động cơ xăng, ô tô con, tải hạng nhẹ và các thiết bị được nhà sản xuất khuyên dùng.

CAM2 SuperPro Max Synblend Motor Oil 5W30 SN đáp ứng các tiêu chuẩn:

(Trong tiêu chuẩn kỹ thuật)

 Đặc tính10W40
Tỷ trọng 60ºF (15.6ºC)0.862
Độ nhớt tại 40oC, cSt101
Độ nhớt tại 100ºC, cSt15.57
Chỉ số độ nhớt157
Màu2.5

(Trong thông tin khác)

Bao Bì:  –   Thùng 03 bình – Bình 4,73 Lít

Comments are closed.